Events:

Innovation Village op 24 mei is niet alleen een inspirerende bijeenkomst die u niet moet missen, het event staat ook model voor de vernieuwing en verandering in het samenspel tussen HPE en Interexperience, de onafhankelijke HPE Gebruikersvereniging.

Over dat samenspel een gesprek met HPE’s nieuwe baas Michiel van Vlimmeren.

Kort na zijn aantreden troffen Van Vlimmeren en het verenigingsbestuur elkaar al in een sparring sessie over wederzijdse verwachtingen en de toekomst van de nu 40-jarige gebruikersvereniging. As we speak is de uitwisseling en uitwerking van ideeën gaande. ‘Ik zie een gebruikersvereniging als verlengstuk van een organisatie’, licht van Vlimmeren toe. ‘Om die organisatie toegankelijk te maken, om inzicht te verschaffen wat daar gebeurt, met name voor de propositie, het portfolio en onze technologie. Als ingang voor bron van kennis en ervaring.’

‘Om dat te ontsluiten moeten wij Interexperience bijstaan, ondersteunen en faciliteren. Uiteraard zonder dat de vereniging daarmee de onafhankelijkheid verliest. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de gebruikersvereniging een afspiegeling is van de organisatie, dan bedoel ik het profiel van het bedrijf. Want dan krijg je ook leden die een afspiegeling zijn van onze klanten- en partneromgeving. In goed samenspel met alle partijen kunnen we de gebruikers dan meerwaarde en oplossingen bieden. Als we die interactie daadwerkelijk voor elkaar krijgen, dan zie ik de vereniging als een partner van enorm grote waarde.’

‘Vanuit het ecosysteem-denken waar wij zelf mee bezig zijn’, vult Van Vlimmeren aan, ‘zou ik het ook goed vinden als er meer interactie tussen de verschillende gebruikersverenigingen tot stand komt. Dan spreek je over relevantie. Relevantie van ontwikkelingen in de markt, en voor de gebruikersverenigingen.’

‘Er is nog iets anders dat ik mooi zou vinden: fier zijn op je club. Als je kijkt naar het verleden van Interexperience, dan zie je - los van kennis en ervaring - dat er ook een bepaalde trots was om gebruiker te zijn en verbonden te zijn met de naam en het merk. Dat kwam door de betrouwbaarheid en robuustheid van de technologie en het onderscheid dat je daarmee kunt maken binnen het bedrijf, en bij klanten.’

Life begins at 40. Bij dat frisse élan past een vernieuwde inhoud en nieuwe energie, maar ook een nieuwe naam - Innovation Village. Een concept dat staat voor events met talks, colleges en labs. Wat vindt Van Vlimmeren daarvan? ‘Eigenlijk wil je daarmee actuele kennis, nieuwe kennis en ervaring breed beschikbaar stellen. Dat spreekt mij aan. Bovendien geloof ik in naamsverandering wanneer je echt een andere lading wilt dekken. En met elkaar willen we een verandering doormaken dus vanuit die optiek is het goed. Maar je identiteit haal je ook uit wie je was. Dus wellicht kun je iets van het ‘oude’, om het zo te zeggen, daarin terug laten komen. Maar die beweging met het centrale thema innovatie, daar geloof ik absoluut in.’

InternetofThings sessions, Innovation Village presents disruptive sessions about IoT vindt plaats op 24 mei aanstaande van 14-17.30 uur in het HPE-hoofdkantoor in Amstelveen.

Recente blogs

Blog kalender

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.