De eerste 100 dagen zitten erop voor Michiel van Vlimmeren, in zijn nieuwe functie als baas van Hewlett Packard Enterprise Nederland. Genoeg gespreksstof dus bij onze kennismaking.

Over HPE’s profiel en de belangrijkste strategische pijlers, de Hollandse innovatie drive, én hij verklapt wat zijn passie is binnen IT. Natuurlijk praten we met Van Vlimmeren ook over het nut, de samenwerking en het frisse élan van onze jarige gebruikersvereniging - Life begins at 40.

Na zijn start op 1 november 2016 analyseerde Van Vlimmeren vooral de stand van zaken binnen HPE. Naast het financiële perspectief keek hij naar zaken als de samenstelling van de organisatie, de adoptie van de veranderingen en de motivatie van de medewerkers. Daaruit hij distilleerde punten voor de korte en langere termijn. Duidelijk zijn in je profiel bestempelt Van Vlimmeren als een van de belangrijkste zaken: ‘dat is cruciaal voor je klanten, je businesspartners, maar ook voor de medewerkers. Zodat zij weten wat ze van het bedrijf mogen verwachten, en andersom, wat de organisatie van de medewerkers verwacht. Dat vraagt om een duidelijk perspectief, en dat doe je door focus aan te brengen en daar expliciet in te zijn. Ik wil mensen meenemen in dat proces, en ze de kans geven om hun eigen plek daarin te bepalen.’

Dat profiel vervolgens vertalen naar de markt - klanten en businesspartners - is het tweede speerpunt uit zijn analyse. Eenduidigheid is daarbij een sleutelbegrip, legt Van Vlimmeren uit. ‘Dan is het eenvoudiger om onszelf goed en duidelijk te positioneren. En we kunnen makkelijker en beter teamen met bedrijven waarmee we eerder een minder natuurlijke aansluiting mee hadden. Dus niet de traditionele partners, maar vooral de partijen waarmee we vroeger overlap hadden. Voornamelijk vanuit het outsourcing portfolio.’

Drie pijlers
Kernachtig omschrijft van Vlimmeren wat dat nieuwe profiel is: ‘in brede zin positioneren wij ons als dé IT-partner in het faciliteren van de digitale transformatie. Als ik het toespits zijn er drie belangrijke pijlers in de strategie. Ten eerste geloven wij dat de IT-wereld hybride zal worden. Ook denken wij dat klanten zelf hun keuze zullen maken waar ze welk deel van hun functionaliteit en applicaties vandaan halen - uit het publiek domein of een private omgeving. Wij zijn de partij die verschillende omgevingen kunnen leveren of bij elkaar kunnen brengen. Dat noemen we Hybrid IT. ‘

‘Tenslotte geloven wij dat IoT steeds belangrijker gaat worden en het een andere rol van IT vraagt. Cruciaal daarin is de ontsluiting van het netwerk. Ook de enorme toename in data en de behoefte om die realtime te verwerken maakt dat je anders naar IT moet kijken. Waarom zou je bijvoorbeeld eerst alles naar het datacenter transporteren om er daarna iets mee te doen? Haal veel meer compute naar je netwerk. Wij zijn de partij die verantwoordelijkheid neemt voor de toepassing van die technologie, inclusief advies, het realiseren en het onderhouden daarvan.’

Goed beschouwd verwoordt Van Vlimmeren hiermee de corporate strategie, zoals HP-topvrouw Meg Whitman die uitdraagt. In hoeverre kan hij zelf ook vormgeven aan het nieuwe bedrijf? ‘Als brand staat HP ergens voor in de markt, dat verschaft je een identiteit’, antwoordt Van Vlimmeren bedachtzaam. ‘Die elementen - het imago van betrouwbare partner, de rijke cultuur van het bedrijf en de betrokkenheid van de medewerkers - koester ik. Wel werk ik aan de vertaling naar de Nederlandse markt; naar onze partners, naar de go-to-market van de klanten en naar de vorming van het ecosysteem. Bij die transformatie heb ik invloed en speelt de situatie in ons land een belangrijke rol.

Lokale rol
Enthousiast geeft Van Vlimmeren voorbeelden van die lokale rol. ‘In Nederland ontwikkelen en maken wij geen producten, de organisatie levert dat. Maar de wijze waarop we die producten toepassen en ermee samenwerken met businesspartners en klanten is wel specifiek. Alleen al omdat de dynamiek in de Nederlandse markt anders is. Zo is de adoptie-graad van nieuwe technologie, nieuwe toepassingen en leveringsmodellen in de IT in ons land in het algemeen hoger dan in veel andere landen, ook buiten Europa. Daardoor wordt Nederland echt gezien als een land dat zich bij uitstek leent voor het toepassen en toetsen van nieuwe IT-ideeën.’

Met de pay-per-use ontwikkeling illustreert Van Vlimmeren deze Hollandse innovatie drive. “Bij de opkomst van de diverse cloud-modellen, zo’n zes jaar geleden, begonnen we in Nederland met een private on premise infrastructuur oplossing in een cloud-achtig leveringsmodel - pay-per-use met alle bijbehorende voordelen. Klanten pikten dat hier heel snel op. Logisch, want het was niet bedacht door briljante geesten, maar ingegeven door de vraag van onze klanten. Deze Nederlandse case was de basis voor de toepassing wereldwijd, en nu is het een van de belangrijke pijlers in ons portfolio.’

Onderscheidend vermogen
Ook typerend voor de Nederlandse situatie is volgens Van Vliimmeren de dichtheid van de markt met business partners, service providers en system integrators. Dat dwingt ze - meer dan elders - om te definiëren wat hen onderscheid van de concurrenten. HPE’s rol is daarbij aan het veranderen. Van partijen vertellen waar zij aan moesten voldoen om HPE te mogen verkopen, zoals vroeger, naar het model waarbij HPE z’n partners helpt om zich te onderscheiden. ‘Dat gaat niet zozeer over harde technologie’, verduidelijkt Van Vlimmeren, ‘maar het zit hem veel vaker in het leveringsmodel. En in de mate waarin wij in de teaming met andere technologie partijen die distinctie kunnen bieden. Mooi voorbeeld is wat wij doen met Microsoft. Dat noemen we Azure Private Cloud waarbij wij gezamenlijk - HPE en Microsoft - verantwoordelijkheid hemen voor een on premise Azure oplossing. Daar zit onderscheidend vermogen in.’

Over onderscheiding gesproken. Voor Van Vlimmeren in 2011 begon als manager Technology Services bij HP, werkte hij 12,5 jaar bij system integrator Inter Access. Wat voegt hij toe aan het nieuwe HPE? ‘Bij mijn vorige werkgever had het succes direct te maken met de wijze waarop je als persoon in staat was om datgene wat je zag gebeuren bij je klanten te vertalen in actie van je bedrijf. Bij een kleiner bedrijf is dat sterker dan bij een corporate. Die ondernemingszin - ik noem het bewust niet ondernemerschap, dat is net een stap te ver - is iets wat ik heb meegenomen naar HPE. En ik vind dat ook een belangrijke waarde om over te brengen aan onze medewerkers.’

Luisteren
Dat vraagt vooral om een natuurlijke drang en het vermogen om te luisteren naar je klanten benadrukt Van Vlimmeren. “Weten hoe je onze technologie relevant kunt maken voor de klant begint met luisteren. Begrijpen wat de klant nodig heeft en wat hij van je verwacht. Niet alleen wat ze verlangen qua technologie, maar ook wat de klant verwacht over de verantwoordelijkheid die je neemt en welke rol je speelt. Dat vergt luisteren. Luisteren is, zeker gezien de uiteenlopende behoeften van onze klanten, steeds belangrijker. Daarom besteden we daaraan veel aandacht. Bovendien wordt de noodzaak steeds groter en belangrijker, dus het blijft de komende jaren hoog op de agenda.

Van Vlimmeren’s enthousiasme spat ervan af bij dit onderwerp, en hij beaamt dat hij hier graag zijn stempel op zou willen zetten in het nieuwe bedrijf. ‘Wij kunnen vertrouwen op de kwaliteit van ons portfolio en producten en dat is maar goed ook, want lokaal hebben wij daar uiteraard geen invloed op. Wel kunnen wij de wijze waarop wij omgaan met onze partners en klanten beïnvloeden. Dat staat heel dicht tegen mijn basis-cultuurwaarden aan, en het heeft te maken met het voorbeeld wat je daarin geeft en de wijze waarop je de verwachtingen duidelijk maakt naar je medewerkers. Op die elementen zou ik vooral mijn stempel willen zetten. Los van alle basistaken die behoren tot mijn rol en functie. Overigens speelt dit zowel naar onze klanten toe als intern gericht.’

Roadmap
Met het vizier op markt heeft Van Vlimmeren zijn focus en de roadmap tot de zomer al bepaald. ‘In het technologie domein ligt het accent bijvoorbeeld op Hyper converged en de introductie van Synergy. Dat is een composable infrastructuur waarbij je eigenlijk alle elementen in je stack samenvoegt, software aangestuurd, oftewel software defined. Dit is écht de next step voor de IT-markt.’

‘Wat betreft go-to-market zijn er drie speerpunten. Allereerst groei, zowel kwalitatief als kwantitatief, samen met onze business partners, allianties, service providers, system integrators, etc. In het verleden konden we door de samenstelling van ons portfolio met een aantal van deze partijen minder natuurlijk samenwerken. Dankzij onze vernieuwde focus kunnen we veel intensiever samenwerken. Bouwen aan ons ecosysteem noemen we dat.’

HPE Gebruikersvereniging
Vernieuwing en verandering geldt ook voor het samenspel tussen HPE en Interexperience, de onafhankelijke HPE Gebruikersvereniging. Kort na zijn aantreden troffen Van Vlimmeren en het verenigingsbestuur elkaar in een sparring sessie over wederzijdse verwachtingen en de toekomst van de nu 40-jarige jubilaris. As we speak is de uitwisseling en uitwerking van ideeën gaande. ‘Ik zie een gebruikersvereniging als verlengstuk van een organisatie’, licht van Vlimmeren toe. ‘Om die organisatie toegankelijk te maken, om inzicht te verschaffen wat daar gebeurt, met name voor de propositie, het portfolio en onze technologie. Als ingang voor bron van kennis en ervaring.’

‘Vanuit het ecosysteem-denken waar wij zelf mee bezig zijn’, vult Van Vlimmeren aan, ‘zou ik het ook goed vinden als er meer interactie tussen de verschillende gebruikersverenigingen tot stand komt. Wij werken samen met Microsoft, hebben jullie al eens met hun gebruikersvereniging gepraat? Dan spreek je over relevantie. Relevantie van ontwikkelingen in de markt, en voor de gebruikersverenigingen.’

‘Er is nog iets anders dat ik mooi zou vinden: fier zijn op je club. Als je kijkt naar het verleden van Interexperience, dan zie je - los van kennis en ervaring - dat er ook een bepaalde trots was om gebruiker te zijn en verbonden te zijn met de naam en het merk. Dat kwam door de betrouwbaarheid en robuustheid van de technologie en het onderscheid dat je daarmee kunt maken binnen het bedrijf, en bij klanten.’

Passie
Gedreven, zorgvuldig en betrokken reageert Van Vlimmeren op de onderwerpen die de revue passeren. Kordaat en beslist ook. Pas wanneer we tot slot vragen wat zijn passie is binnen IT, aarzelt hij licht, voor het eerst. ‘Waar ik heel sterk in geloof is dat je uiteindelijk het onderscheid maakt door de wijze waarop je dingen doet. Dus mijn passie zit hem echt in het ervoor zorgen dat we heel dicht bij onze klanten staan. Dat draait om vertrouwen. Want je bent pas succesvol op het moment dat partijen vertrouwen in jou hebben. Uiteraard moet je betrouwbare producten hebben die voldoen aan de behoeft van nu. En je moet zorgen dat je daarin voorop blijft lopen. Maar het onderscheid maak je op basis van het vertrouwen dat jouw klanten in jou hebben.’

‘Ik kan heel gepassioneerd raken over technologie. Met de ontwikkeling van ons portfolio doen we prachtige dingen. Zoals Synergy waar ik het over had en het project The Machine. Heel mooi vind ik ook hoe we nadenken over de rol van IT en compute in de toekomst. En toch denk ik dat we het werkelijke onderscheid maken door de manier waarop wij als bedrijf met onze mensen acteren.’