Beste OpenVMS'ers ik ben op zoek naar een of meerdere partijen die voor ons al die systemen kunnen en willen overnemen. Het is niet de bedoeling om...